چهارشنب, Jul 17, 2024
وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات سپهر ایرانیان ...

                           

 بلیت الکترونیک اسلامشهر

 پروژه بلیت الکترونیک اسلامشهر با همكاري سازمان اتوبوسراني شهرداري اسلامشهر، فاوای شهرداري تهران، شركت فن آسا و شركت سها در اردیبهشت سال 92 طراحي و اجرا گرديد.

 از آنجایی که  اسلامشهر از شهرهای همجوار کلانشهر تهران می باشد؛ اين پروژه بگونه‌اي طراحي گرديده كه قابليت استفاده از كارت بليت هاي الكترونيكي بصورت مشترك در سامانه حمل و نقل شهر تهران و سازمان اتوبوسراني اسلامشهر مهيا باشد.  

 با توجه به تردد شهروندان اسلامشهر به تهران و بالعکس؛ از این پس همگام با استانداردهای سامانه بلیت الکترونیک ناوگان حمل و نقل شهر تهران، اتوبوس های اسلامشهر به سامانه بلیت الکترونیک مجهز شده اند.شهروندان هنگام استفاده از ناوگان اتوبوسرانی اسلامشهر، می توانند از کارت بلیت های شهر تهران برای کارتخوان های نصب شده در اسلامشهر استفاده کنند و به این ترتیب شهروندان اسلامشهر و تهران می توانند با تهیه کارت مشترک از مزایای حمل و نقل عمومی هر دو شهر بهره مند شوند.

 به این ترتیب اتوبوس های اسلامشهر نیز مانند شهر تهران به سامانه بلیت الکترونیک مجهز شده اند.